ترتیب بر اساس:
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: نیلوفر - 29 آذر 1399
650000 ریال 617500 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 24 خرداد 1398
690000 ریال 655500 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 16 آذر 1401
650000 ریال 617500 ریال
حسن احمدی گیوی، حسن انوری حسن احمدی گیوی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 1 شهریور 1401
900000 ریال 855000 ریال
حسن انوری حسن انوری
ناشر: فاطمی - 10 آبان 1401
1550000 ریال 1472500 ریال
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اردیبهشت 1401
610000 ریال
مهری باقری مهری باقری
ناشر: قطره - 5 خرداد 1401
950000 ریال 855000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: کتابخانه طهوری - 1 آبان 1394
480000 ریال 432000 ریال
محمد جواد کمالی محمد جواد کمالی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 مرداد 1401
580000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 آذر 1398
240000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 16 بهمن 1401
750000 ریال
تقی وحیدیان تقی وحیدیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 شهریور 1401
480000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 14 بهمن 1398
350000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 خرداد 1399
400000 ریال
عباسعلی وفایی عباسعلی وفایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 آبان 1398
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 200 مورد