ترتیب بر اساس:
دانیل تل، سیدمحمدصادق پوریزدان پرست (مترجم) دانیل تل
ناشر: طحان - 12 تیر 1392
400000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: آفرنگ - اسفند 1395
640000 ریال
محبوبه مبینی پور محبوبه مبینی پور
ناشر: اندیشمندان یزد - تیر 1397
140000 ریال
علیرضا کریمی علیرضا کریمی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - 28 خرداد 1392
90000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - تیر 1395
560000 ریال
محمدحسین اصفهانی، سیامک مهجوریان محمدحسین اصفهانی
ناشر: موسسه فرهنگی شمال پایدار، دانشگاه شمال - 22 مهر 1392
95000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد