ترتیب بر اساس:
منوچهر امیدواری، فریده گلبابایی منوچهر امیدواری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
آنجیلی آگراوال، راماش آپدای آنجیلی آگراوال
ناشر: دانشگاه اراک - شهریور 1394
180000 ریال 162000 ریال
آرام تیرگر، ایرج علی محمدی (مترجم)، فریده گلبابایی (مترجم) آرام تیرگر
ناشر: دانشگاه تهران - 1383
12000 ریال
حسن رفیعی (گردآورنده) حسن رفیعی (گردآورنده)
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - شهریور 1389
75000 ریال
سجاد ارشدی، سیدجواد میرغنی، احمد مزیدی، محمدعلی آذربایجانی (ویراستار) سجاد ارشدی
ناشر: حتمی - دی 1391
100000 ریال
ناشر: اباصالح - 1383
39000 ریال
مهران صحرایی مهران صحرایی
ناشر: آذر برزین - فروردین 1402
800000 ریال
سیدمنصور موسوی، محسن محمدی مغانلو سیدمنصور موسوی
ناشر: فصل هفتم - آذر 1401
کاوه میرمظفری، سمانه غضنفرطهران (مترجم) کاوه میرمظفری
ناشر: آرتین طب - آبان 1395
128000 ریال
برندا جکلیچ، سجاد دودانگه (مترجم)، حامد ندری (مترجم) برندا جکلیچ
ناشر: فن آوران - اردیبهشت 1403
3000000 ریال
ناشر: تحقیقات آموزش کشاورزی - بهمن 1395
170000 ریال
رجب علی حکم آبادی، ویدا رضایی هاچه سو، مقداد کاظمی رجب علی حکم آبادی
ناشر: حیدری - اسفند 1402
1400000 ریال
حبیب اله دهقان، فاطمه پریدخت، سیدوحید اسماعیلی حبیب اله دهقان
ناشر: فن آوران - بهمن 1401
300000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد