ترتیب بر اساس:
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
جی فردنبرگ، گوردون سیلورمن جی فردنبرگ
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 29 تیر 1400
1500000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1397
270000 ریال
برتراند راسل، حسن منصور (مترجم) برتراند راسل
ناشر: آگاه - 3 آذر 1398
450000 ریال
ناشر: آگاه - 17 خرداد 1399
1700000 ریال
خوسه لوئیس برمودس، سیدکمال خرازی (مترجم) خوسه لوئیس برمودس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند 1395
470000 ریال
ناشر: منیر - 28 فروردین 1389
250000 ریال
رم هره، مجید داودی بنی (مترجم) رم هره
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 29 اردیبهشت 1399
1040000 ریال
جی فریدن برگ، گوردن سیلورمن، حبیب الله قاسم زاده (مترجم) جی فریدن برگ
ناشر: ارجمند - 8 مرداد 1397
850000 ریال
جروم ا. فلدمن جروم ا. فلدمن
ناشر: آگاه - آذر 1397
550000 ریال
رابرت ام. مارتین رابرت ام. مارتین
ناشر: ققنوس - آذر 1394
150000 ریال
ندا برومندیگانه(زیرنظر)، زینب اصالتی(گردآورنده) ندا برومندیگانه(زیرنظر)
ناشر: طلایی پویندگان دانشگاه - اسفند 1397
590000 ریال
نادیا مفتونی، پروانه بیات (ویراستار) نادیا مفتونی
ناشر: سروش - 4 خرداد 1393
140000 ریال
دنیل کالک و دیگران، شهره صادقی (مترجم) دنیل کالک و دیگران
ناشر: نویسه پارسی - 1396
650000 ریال
ناشر: آگاه - 17 خرداد 1399
1700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد