ترتیب بر اساس:
یوزف ویسهوفر، مرتضی ثاقب فر (مترجم) یوزف ویسهوفر
ناشر: ققنوس - شهریور 1397
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
همایون کاتوزیان همایون کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 10 تیر 1399
2280000 ریال 2052000 ریال
حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی حسن پیرنیا
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 8 مهر 1398
4950000 ریال 3960000 ریال
رومن گیرشمن، محمد معین (مترجم) رومن گیرشمن
ناشر: نگاه - 22 خرداد 1399
1950000 ریال 1560000 ریال
ناشر: سبزان - 2 مهر 1398
2560000 ریال 2048000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، جان اندرو بویل (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 7 مهر 1399
4500000 ریال 3600000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 اسفند 1401
620000 ریال
ناشر: مهتاب - 7 مهر 1399
2800000 ریال 2520000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، چارلز ملویل (ویراستار)، گاوین هامبلی (ویراستار)، پیتر اوری (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 26 آبان 1398
3500000 ریال 2800000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، جان اندرو بویل (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 16 اسفند 1397
1800000 ریال 1440000 ریال
محمدبن حسین بیهقی، خلیل خطیب رهبر(به اهتمام) محمدبن حسین بیهقی
ناشر: مهتاب - 2 خرداد 1396
1500000 ریال 1200000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 11 اسفند 1393
1550000 ریال 1395000 ریال
تیمور قادری (مترجم) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 4 خرداد 1399
3300000 ریال 2970000 ریال
تیمور قادری (مترجم)، چارلز ملویل (ویراستار)، گاوین هامبلی (ویراستار)، پیتر اوری (ویراستار) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 27 شهریور 1398
1900000 ریال 1520000 ریال
تیمور قادری (مترجم) تیمور قادری (مترجم)
ناشر: مهتاب - 23 دی 1398
3000000 ریال 2400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 789 مورد