ترتیب بر اساس:
مسعود کمالی اردکانی مسعود کمالی اردکانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - خرداد 1395
370000 ریال 314500 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
جین پینگ شی، محمدرضا نوروزپور (مترجم)، فریدون وردی نژاد(مقدمه) جین پینگ شی
ناشر: فرهنگ مانا - خرداد 1402
4800000 ریال 4320000 ریال
جین پینگ شی، محمدرضا نوروزپور (مترجم)، فریدون وردی نژاد(مقدمه) جین پینگ شی
ناشر: گونیا - اسفند 1401
3500000 ریال
سیدمهدی موسوی، آیدا جعفری (ویراستار) سیدمهدی موسوی
ناشر: آریادانش - آذر 1401
650000 ریال
محمدعلی شیرخانی، فاطمه محروق، فرشاد رضوان (ویراستار) محمدعلی شیرخانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1399
520000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد