ترتیب بر اساس:
حمید توکلی پور حمید توکلی پور
ناشر: آییژ - 26 اردیبهشت 1400
1150000 ریال 920000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
سیدحسن فاطمی سیدحسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 5 اسفند 1400
1100000 ریال
ویلیام کارول فریزیر، دنیس وستهاف، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) ویلیام کارول فریزیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1397
340000 ریال
موریس ماس، آدامز، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علیرضا صادقی ماهونک (مترجم) موریس ماس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 11 فروردین 1400
1400000 ریال
آر.ال ارل، ام.دی. ارل، حسین میرسعیدقاضی (مترجم) آر.ال ارل
ناشر: آییژ - 16 خرداد 1390
140000 ریال
بربوزاکانواس گوستاو، سیدحمیدرضا ضیاء الحق (مترجم)، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علی معتمدزادگان (مترجم) بربوزاکانواس گوستاو
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 9 اردیبهشت 1391
55000 ریال
محمدرضا شاه بنده محمدرضا شاه بنده
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مرداد 1394
120000 ریال
سیدعلی مرتضوی، لیلا زیرجانی، فریده طباطبایی یزدی سیدعلی مرتضوی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 14 آذر 1388
84000 ریال
حاجیه قاسمیان صفایی، فرخنده پورسینا حاجیه قاسمیان صفایی
ناشر: کنکاش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 23 تیر 1386
42000 ریال
شهربانو چتری شهربانو چتری
ناشر: سفیر اردهال - 19 خرداد 1392
100000 ریال
علی ناصری رازلیقی، آزاده ناصری رازلیقی علی ناصری رازلیقی
ناشر: آییژ - 8 دی 1388
550000 ریال
شهربانو چتری شهربانو چتری
ناشر: سفیر اردهال - 19 خرداد 1392
70000 ریال
گراهام وارویک گولد، حمید بهادر قدوسی (مترجم)، شهره نیکخواه (مترجم) گراهام وارویک گولد
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 3 آذر 1386
32000 ریال
آراسب دباغ مقدم، مهزاد آقازاده مشگی، حمیدرضا توکلی، کیاندخت قناتی آراسب دباغ مقدم
ناشر: مرز دانش - 27 دی 1388
40000 ریال
گری تاکر، سوزان فدرستون گری تاکر
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - اردیبهشت 1395
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 64 مورد