ترتیب بر اساس:
فریده مشایخ (مترجم)، کلرمون گوتیه (ویراستار)، موریس تاردیف (ویراستار) فریده مشایخ (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 آبان 1399
580000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
رابرت اولیچ رابرت اولیچ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1395
130000 ریال
ژان شاتو ژان شاتو
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 1398
470000 ریال
منوچهر وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور
340000 ریال
کمال درانی کمال درانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 شهریور 1391
50000 ریال
ناشر: نگاه - 1383
160000 ریال
علی محمد الماسی علی محمد الماسی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - دی 1397
500000 ریال
کمال درانی کمال درانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 بهمن 1393
50000 ریال
جواد کریمی جواد کریمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1392
150000 ریال
فردریک مایر فردریک مایر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 بهمن 1398
290000 ریال
فردریک مایر فردریک مایر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 خرداد 1399
320000 ریال
فیروزه خاموشی فیروزه خاموشی
ناشر: آذر برزین - 15 دی 1393
35000 ریال
علی محمد الماسی علی محمد الماسی
ناشر: رشد - 1382
77000 ریال
حبیب الله دامچی (ویراستار)، سعید رضایی (تدوین)، اکبر محمدی (تدوین)، پیام علم بیگی (تدوین)، کامبیز پارتازیان (تدوین)، بابک نگاهداری (تدوین)، صدیقه ادهم (تدوین)، عطاءالله بشیری (تدوین)، علی فلک پور (تدوین)، لیلا سلامتیان (تدوین) حبیب الله دامچی (ویراستار)
ناشر: شریف - 13 اسفند 1384
55000 ریال
حبیب الله دامچی (ویراستار)، حامد اکبری (تدوین)، کامبیز پارتازیان (تدوین)، بابک نگاهداری (تدوین)، مسعود مظاهری (تدوین)، علی فلک پور (تدوین)، محمد بختیاری (تدوین)، علیرضا رئیسی زاده (تدوین)، فریده شعبانی راد (تدوین)، مصطفی کمیلی (تدوین) حبیب الله دامچی (ویراستار)
ناشر: شریف - 13 اسفند 1384
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد