ترتیب بر اساس:
جولین پولاک، سینتیا لشین، هاشم فردانش (مترجم) جولین پولاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آبان 1400
1050000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: آییژ - 1 اسفند 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
1060000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 خرداد 1398
180000 ریال 162000 ریال
شهناز ذوفن شهناز ذوفن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
155000 ریال
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - 10 اسفند 1391
800000 ریال 720000 ریال
تونی بیتس، بی بی عشرت زمانی (مترجم)، امین عظیمی (مترجم) تونی بیتس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 خرداد 1399
1250000 ریال
لینداماری هاراسیم، اسماعیل سعدی پور (مترجم) لینداماری هاراسیم
ناشر: آوای نور - 23 دی 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
اسماعیل زارعی زوارکی، سیدعبدالله قاسم تبار اسماعیل زارعی زوارکی
ناشر: آوای نور - آبان 1395
1950000 ریال 1755000 ریال
محرم آقازاده محرم آقازاده
ناشر: آییژ - 24 آذر 1391
800000 ریال 720000 ریال
ویلم ح. پلگروم، نانسی لا، سوزان شهباز، احمدرضا نصر (مترجم)، هدایت الله اعتمادی زاده (مترجم) ویلم ح. پلگروم
ناشر: آییژ - 26 دی 1391
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: دانش پرور - 31 خرداد 1391
500000 ریال 450000 ریال
ماشاءالله واشقانی فراهانی، سیدرضا آقاپور مقدم (ویراستار) ماشاءالله واشقانی فراهانی
ناشر: آوای دانش گستر، راز رضوان - 9 آبان 1391
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: آییژ، من گرافیک - 27 اسفند 1390
650000 ریال 585000 ریال
نمایش 1 - 15 از 277 مورد