ترتیب بر اساس:
Mehdi Sadjadian Mehdi Sadjadian
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1387
15000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
Mohammad Fallahi Moghimi, Jalal Hejazi Mohammad Fallahi Moghimi
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1383
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
78000 ریال
محمد عزمی محمد عزمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
160000 ریال
گودرز افتخارجهرمی گودرز افتخارجهرمی
ناشر: گنج دانش - 16 آذر 1399
800000 ریال
Farhad Moshfeghi, Farzad Sharifiyan, MuhammadReza Rakhshanfar (Editor) Farhad Moshfeghi
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1386
22000 ریال
Farhad Moshfeghi, S Sadeghi Yarandi (Editor) Farhad Moshfeghi
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 اسفند 1387
20500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مهر 1390
200000 ریال
زهرا اکبری زهرا اکبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - 8 بهمن 1398
120000 ریال
ج. یغمایی، زاریک ملکونیان، مسعود رحیم پور، ابراهیم جدیری سلیمی، بهروز عزبدفتری ج. یغمایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 12 آبان 1398
120000 ریال
محمدحسن تحریریان محمدحسن تحریریان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آذر 1398
290000 ریال
Farideh Pourgive, Firouz Sadighi, Ghaffar Tajalli, Mortaza Yamini Farideh Pourgive
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 شهریور 1388
80000 ریال
Iraj Malekmohammadi Iraj Malekmohammadi
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 خرداد 1389
140000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
140000 ریال
محمدعلی روشن ضمیر، محمد مشیری محمدعلی روشن ضمیر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1394
90000 ریال
Mohsen Karimian Azimi Mohsen Karimian Azimi
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 تیر 1387
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 73 مورد