ترتیب بر اساس:
حسین اعظمی(گردآورنده) حسین اعظمی(گردآورنده)
ناشر: آزاد مهر - اسفند 1401
820000 ریال 738000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - آبان 1396
230000 ریال
منیژه ملکی ریزی منیژه ملکی ریزی
ناشر: برسم، هیرمبا - اسفند 1397
180000 ریال
محمودرضا محمودی زاده دهبارزی محمودرضا محمودی زاده دهبارزی
ناشر: دانشگاه مفید - اردیبهشت 1396
270000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد