ترتیب بر اساس:
اریک ریس، محمدجواد احمدپور (مترجم)، سیدعلی فاطمی خوراسگانی (مترجم)، پارسا فاتحی (ویراستار)، لیندا بیانی (ویراستار) اریک ریس
ناشر: پندار پارس - خرداد 1401
1350000 ریال 1215000 ریال
ساشا اوداکو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) ساشا اوداکو
ناشر: آدینه - 1399
140000 ریال 112000 ریال
استیون آر. کاوی، گیتی خوشدل (مترجم) استیون آر. کاوی
ناشر: پیکان - تیر 1402
950000 ریال 855000 ریال
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، فاطمه باقریان (مترجم)، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - 1400
1000000 ریال 900000 ریال
تراویس برادبری، جین گریوز، مهدی گنجی (مترجم) تراویس برادبری
ناشر: ساوالان - اسفند 1401
1100000 ریال 990000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1660000 ریال 1494000 ریال
ناشر: دایره - خرداد 1398
2250000 ریال 2025000 ریال
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - 1401
750000 ریال 675000 ریال
پل اسپکتور، شهناز محمدی (مترجم)، فریده همتی (ویراستار) پل اسپکتور
ناشر: ارسباران - اردیبهشت 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
جورج وسترمن، مهدی شامی زنجانی (مترجم) جورج وسترمن
ناشر: نص - 1399
1290000 ریال 1161000 ریال
جیم رندل، مریم منتظر (مترجم) جیم رندل
ناشر: پردیس آباریس - تیر 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
جاگدیش پاریخ جاگدیش پاریخ
ناشر: نشر مرکز - دی 1395
162000 ریال 145800 ریال
جیمزچارلز کالینز جیمزچارلز کالینز
ناشر: هورمزد - خرداد 1399
1190000 ریال 1071000 ریال
مارتین یایت، مهدی فتاحی (مترجم)، بهاره واثق (مترجم) مارتین یایت
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1400
1560000 ریال 1404000 ریال
آبراهام کورمن، حسین شکرکن (مترجم) آبراهام کورمن
ناشر: رشد - تیر 1400
3300000 ریال 2970000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد