ترتیب بر اساس:
ویلیام گلسر، کارلین گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: سایه سخن - 4 بهمن 1401
950000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 10 بهمن 1399
700000 ریال
ریچارد دورف، رابرت بیشاپ ریچارد دورف
ناشر: انتشارات خراسان - مرداد 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
400000 ریال 280000 ریال
دونالد کرک، سیدکمال الدین نیکروش (مترجم) دونالد کرک
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 28 آبان 1400
1250000 ریال
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 13 تیر 1398
850000 ریال
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه تهران - 12 مهر 1399
600000 ریال
کارولین گلاسر، ویلیام گلاسر، سمیه خوش نیت نیکو (مترجم)، هدی برازنده (مترجم)، علی صاحبی (ویراستار) کارولین گلاسر
ناشر: فرا انگیزش - 1399
550000 ریال
دونالد کرک، سیدکمال الدین یادآور نیکرش (مترجم) دونالد کرک
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 20 مهر 1400
1250000 ریال
کاتسوهیکو اوگاتا، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، علی خاکی صدیق (مترجم) کاتسوهیکو اوگاتا
ناشر: دانشگاه تهران - 20 دی 1393
520000 ریال
کاتسوهیکو اوگاتا، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، علی خاکی صدیق (مترجم) کاتسوهیکو اوگاتا
ناشر: جاودان خرد، نصیر بصیر - 11 آذر 1391
400000 ریال
ویلیام گلاسر، نسرین ملکی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: دایره، گندمان - 10 تیر 1388
450000 ریال
ناشر: آرمان رشد - 14 بهمن 1398
240000 ریال
دسیننی نایدو، عبدالله شمیسا (مترجم) دسیننی نایدو
ناشر: نیاز دانش - 26 آبان 1398
1000000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 دی 1393
450000 ریال
کاتسوهیکو اوگاتا کاتسوهیکو اوگاتا
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - دی 1395
790000 ریال
نمایش 1 - 15 از 65 مورد