محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
زهرا بهنودی زهرا بهنودی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 11 آبان 1388
92000 ریال
ناشر: جامعه نگر - 27 بهمن 1388
249000 ریال
عباس عباسی قهرمانلو عباس عباسی قهرمانلو
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 17 شهریور 1398
750000 ریال
زهرا بهنودی زهرا بهنودی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 12 دی 1386
49500 ریال
برانداجی بیر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، سوزان س اسملتزر، شاهرخ علی نیا (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 26 اسفند 1387
29000 ریال
سیدباقر مداح، آرمین زارعیان سیدباقر مداح
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 11 دی 1390
89000 ریال
مریم عزیزی (مترجم) مریم عزیزی (مترجم)
ناشر: حیدری - تیر 1397
150000 ریال
کیاوش بحرینی، تکاوش بحرینی (ویراستار) کیاوش بحرینی
ناشر: میرشیدا - 28 شهریور 1389
86000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، برانداجی بیر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، شاهرخ علی نیا (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - 20 آذر 1390
49000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، برندا بر، ژیلا عابدسعیدی (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: سالمی - 5 اردیبهشت 1385
22500 ریال
سیده اشرف حیدری سیده اشرف حیدری
ناشر: میرشیدا - 13 بهمن 1387
42000 ریال
ناشر: آران - 3 مهر 1387
55000 ریال
مرجان سیدمظهری (مترجم)، فاطمه بهرام نژاد (مترجم) مرجان سیدمظهری (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 26 شهریور 1391
49000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد