ترتیب بر اساس:
ناشر: نوپردازان - دی 1395
400000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
امیرمسعود رحمانی امیرمسعود رحمانی
ناشر: پوران پژوهش - 13 دی 1389
120000 ریال
ویلیام استالینگز، مصطفی دشتی (مترجم)، حامد مقدس زاده (مترجم) ویلیام استالینگز
ناشر: ناقوس - 8 اسفند 1388
75000 ریال
داود کریم زادگان مقدم، کامیار آهنکوب (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) داود کریم زادگان مقدم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 دی 1392
515000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 15 آبان 1387
56000 ریال
امیرمسعود رحمانی امیرمسعود رحمانی
ناشر: پوران پژوهش - 17 دی 1390
980000 ریال
محمود فتحی محمود فتحی
ناشر: مدرسان شریف - 21 دی 1398
1050000 ریال
ناصر مدیری، میهن حسین نژادگرگری ناصر مدیری
ناشر: مهرجرد، مهرگان قلم - دی 1395
1250000 ریال
امیرمسعود رحمانی امیرمسعود رحمانی
ناشر: پوران پژوهش - 2 تیر 1399
980000 ریال
امیرمسعود رحمانی امیرمسعود رحمانی
ناشر: پوران پژوهش - 26 بهمن 1389
64000 ریال
فرشاد صفایی فرشاد صفایی
ناشر: نوپردازان - 22 دی 1389
550000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد