ترتیب بر اساس:
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 08 مرداد، 1391
420000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1398
120000 ریال 90000 ریال
ویکتور کچ، ویلیام مک آردل، فرانک کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویکتور کچ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 آبان، 1393
440000 ریال
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 06 آذر، 1398
750000 ریال
حسن اسدی حسن اسدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
100000 ریال
محمدحسین علیزاده، حسن دانشمندی محمدحسین علیزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1398
210000 ریال
ویلیام مک آردل، فرانک کچ، ویکتور کچ، اصغر خالدان (مترجم) ویلیام مک آردل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1396
470000 ریال
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی، 1397
420000 ریال
لوییز برک، ویکی دیکین، محمد حضوری (مترجم)، سیدعلی کشاورز (مترجم) لوییز برک
ناشر: آییژ - 29 آبان، 1391
80000 ریال
خداداد لطافت کار، مهدی بخششی هریسی، سهراب قربانی، حسین آرش پور خداداد لطافت کار
ناشر: بامداد کتاب - اردیبهشت، 1397
550000 ریال
یحیی سخنگویی، زهره افشارمند یحیی سخنگویی
ناشر: حتمی - 11 آذر، 1392
649000 ریال
هنینگ واکرهج، عباسعلی گائینی (مترجم) هنینگ واکرهج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور، 1395
210000 ریال
ناشر: دایره - 12 اردیبهشت، 1391
480000 ریال 432000 ریال
مارک فاس، تونی فارین، سعید کشاورز (مترجم)، وحید ذوالاکتاف (مترجم) مارک فاس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد، 1397
100000 ریال
ناشر: حافظ نوین - مرداد، 1394
300000 ریال 270000 ریال
نورالدین نخستین انصاری، صوفیا نقدی دورباطی نورالدین نخستین انصاری
ناشر: کتاب ارجمند - 22 آبان، 1391
39000 ریال
صدیقه سلحشور، شهره امینی صدیقه سلحشور
ناشر: برگ نگار - 1389
140000 ریال 60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 274 مورد