محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
کارل آوگوست ویتفوگل، محسن ثلاثی (مترجم) کارل آوگوست ویتفوگل
ناشر: نشر ثالث - 13 آذر 1392
3200000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 1386
810000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، فاطمه معیت (مترجم)، محمدامین علیزاده (مترجم)، حسین کامیاب (مترجم)، زهرا نیکویی (ویراستار)، امینه ملک زاده (ویراستار)، مرضیه شیروانی (ویراستار)، خجسته شجاعی (ویراستار) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: بهنود - 13 اسفند 1398
5500000 ریال
باقرعلی عادلفر، صالح امین پور باقرعلی عادلفر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 تیر 1399
480000 ریال
احسان نراقی احسان نراقی
ناشر: چاو - 1383
18000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، احمد آرام (مترجم)، عسکری پاشایی (مترجم)، امیرحسین آریانپور (مترجم)، محمود مصاحب (ویراستار) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: علمی و فرهنگی - 16 مرداد 1391
4100000 ریال
آلبر ماله، عبدالحسین هژیر (مترجم) آلبر ماله
ناشر: سمیر - تیر 1397
400000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد