ترتیب بر اساس:
پیروز مرعشی، سعید کاویانی، حسین سرپولکی، علیرضا ذوالفقاری پیروز مرعشی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - آبان 1391
2300000 ریال 2070000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
محمود گلابچی، کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - شهریور 1398
2400000 ریال 2160000 ریال
زهرا شریعتی نیا زهرا شریعتی نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1399
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: دانشگاه یزد - تیر 1392
85500 ریال 76950 ریال
کمیته مواد افزودنی کاغذسازی، سیدمحمدحسین نبوی (مترجم)، احمد جهان لتیباری (مترجم)، امیر خسروانی (مترجم)، خوزه ام. رودریگز (ویراستار) کمیته مواد افزودنی کاغذسازی
ناشر: آییژ - بهمن 1390
950000 ریال 855000 ریال
مورگان رامالینگام، سیرام راماکریشنا مورگان رامالینگام
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر - اسفند 1397
1960000 ریال 1764000 ریال
عبدالرضا سیم چی، حمیدرضا سیم چی عبدالرضا سیم چی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - بهمن 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
آنتونی سی فیشر کریپس، مالک نادری (مترجم) آنتونی سی فیشر کریپس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1393
800000 ریال 720000 ریال
سی. آناندهاراماکریشنان، فخری شهیدی (مترجم) سی. آناندهاراماکریشنان
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1395
67000 ریال 60300 ریال
محمدکریم رحیمی، سعید ذاکربستان آبادی محمدکریم رحیمی
ناشر: آییژ - شهریور 1395
500000 ریال 450000 ریال
چارلز پول، فرانک اوننز، مهدی گلابی (مترجم) چارلز پول
ناشر: دانشگاه تبریز - خرداد 1389
300000 ریال 270000 ریال
مطهره السادات حسینیان (گردآورنده)، فائزه کاشانیان (گردآورنده) مطهره السادات حسینیان (گردآورنده)
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران - مهر 1395
1000000 ریال 900000 ریال
ماهندرا رای، پاتریسیا گولینسکا، سارا دانشجو (مترجم)، مهربد مهرافزا (مترجم)، سیدحمزه امینی سوق (مترجم)، ساجده حاجی علی (مترجم)، فاطمه افرایی (مترجم)، عاطفه حسنلی (مترجم) ماهندرا رای
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - آبان 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
آزاده غایی، اسماعیل سلیمی، شیما زاهدنسب آزاده غایی
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - بهمن 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
مهدی قاسمی فرد مهدی قاسمی فرد
ناشر: دانش نگار - آبان 1396
510000 ریال 459000 ریال
نمایش 1 - 15 از 411 مورد