ترتیب بر اساس:
رضا طهماسبی رضا طهماسبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 اسفند 1401
1140000 ریال 1026000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
رابرت بی دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 24 آبان 1401
2600000 ریال 2340000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 17 آذر 1401
1100000 ریال 990000 ریال
حسن دانائی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانائی فرد
ناشر: علمی و فرهنگی - 15 تیر 1392
1200000 ریال 1080000 ریال
کاظم نظم ده، سیدعلیرضا سعادتی کاظم نظم ده
ناشر: دانژه - 4 شهریور 1388
120000 ریال 108000 ریال
حمیدرضا رضایی کلیدبری، سعیدباقر سلیمی، سجاد صالحی کردآبادی حمیدرضا رضایی کلیدبری
ناشر: کیاپاشا - 19 بهمن 1390
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 دی 1401
1010000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1397
250000 ریال
علی اصغر پورعزت علی اصغر پورعزت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 مرداد 1389
630000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 20 شهریور 1400
1200000 ریال
سیدمحمد مقیمی سیدمحمد مقیمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 اردیبهشت 1394
170000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1394
110000 ریال
اسفندیار فرج وند اسفندیار فرج وند
ناشر: فروزش - 1395
250000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: علمی و فرهنگی - 21 آذر 1390
120000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 28 آبان 1393
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 65 مورد