محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: حسین نقیبی - 27 خرداد 1388
65000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - آبان 1394
150000 ریال
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه (گردآورنده) مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه (گردآورنده)
ناشر: جنگل - 26 شهریور 1392
90000 ریال
ناشر: دوران - 9 تیر 1389
42000 ریال
شیرین رئیسی شیرین رئیسی
ناشر: ندای کارآفرین - آبان 1395
86000 ریال
مهدی حاجی وند مهدی حاجی وند
ناشر: مشق شب - آبان 1397
480000 ریال
فرهنگ کاشف بهرامی، اکرم مشتری دوست (ویراستار)، مهدی تقوی (مقدمه) فرهنگ کاشف بهرامی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال) - 13 شهریور 1391
160000 ریال
اسمعیل مختاری دولت آبادی (گردآورنده) اسمعیل مختاری دولت آبادی (گردآورنده)
ناشر: عزیزستان - مهر 1396
185000 ریال
فرهاد مشتاق صفت (مترجم) فرهاد مشتاق صفت (مترجم)
ناشر: سازمان خصوصی سازی، مدیریت مطالعات و برنامه ریزی - 28 مرداد 1386
داود خانی (گردآورنده)، مهدی فلاح دوست (گردآورنده)، محمد پاریزی (گردآورنده)، سیده سمیه تقوی (گردآورنده)، زهرا سلطانی (گردآورنده) داود خانی (گردآورنده)
ناشر: کمیل - 23 فروردین 1393
80000 ریال
سمیه تقوی (گردآورنده)، احمد صادقی گلمکانی (گردآورنده)، داود خانی (گردآورنده)، مهدی فلاح دوست (گردآورنده)، اسماعیل عزیزی (گردآورنده)، زهرا سلطانی (گردآورنده) سمیه تقوی (گردآورنده)
ناشر: کمیل - 25 شهریور 1392
60000 ریال
مصطفی حیدری هراتمه (گردآورنده)، محسن عامری شهرابی (گردآورنده) مصطفی حیدری هراتمه (گردآورنده)
ناشر: فرا آموزش - آبان 1395
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد