ترتیب بر اساس:
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، فاطمه باقریان (مترجم)، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - 1402
1000000 ریال 900000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
جیم رندل، مریم منتظر (مترجم) جیم رندل
ناشر: پردیس آباریس - تیر 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد