ترتیب بر اساس:
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم) پل تاگارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
1720000 ریال 1548000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
1840000 ریال
آرتور شوپنهاور، عرفان ثابتی (مترجم)، گریلینگ(مقدمه) آرتور شوپنهاور
ناشر: ققنوس - 1402
850000 ریال 722500 ریال
علی اصغر خندان علی اصغر خندان
ناشر: موسسه فرهنگی طه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1401
1900000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، عباس زریاب خوئی (مترجم) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - فروردین 1401
2700000 ریال 2430000 ریال
محمد خوانساری محمد خوانساری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1401
1100000 ریال 990000 ریال
ضیاء موحد ضیاء موحد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1401
1350000 ریال 1215000 ریال
آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم) آرتور شوپنهاور
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1398
6500000 ریال 5850000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، عباس زریاب خوئی (مترجم) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1400
2400000 ریال 2160000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - آبان 1378
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
13000 ریال 0 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - شهریور 1399
630000 ریال 567000 ریال
پل تیدمن، هاوارد کهین، رضا اکبری (مترجم) پل تیدمن
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مهر 1399
1450000 ریال 1305000 ریال
محمد خوانساری محمد خوانساری
ناشر: دیدار - 1400
1850000 ریال 1572500 ریال
هاوارد کهین، پل تیدمن، رضا اکبری (مترجم) هاوارد کهین
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1399
1400000 ریال 1260000 ریال
هربرت ادوارد رید، نجف دریابندری (مترجم) هربرت ادوارد رید
ناشر: علمی و فرهنگی - خرداد 1393
2500000 ریال 2250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,034 مورد