ترتیب بر اساس:
حسین خلیلی، ناعمه نیک ورز، زهرا صحرایی حسین خلیلی
ناشر: کتاب ارجمند - 1400
2100000 ریال 1785000 ریال
ناشر: آدینه - 1403
2500000 ریال 2000000 ریال
سعید جهانیان، سوده صحرائی سعید جهانیان
ناشر: ساوالان - اردیبهشت 1400
2700000 ریال 2430000 ریال
دیوید برنز، مریم سعیدی (مترجم)، الهام کرمی (ویراستار) دیوید برنز
ناشر: سیمای نور امید - آذر 1400
4500000 ریال 4050000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، عاطفه زندی فر (مترجم)، مهشید رابطیان (مترجم)، رحیم بدرفام (مترجم)، کیانوش کاوه (مترجم)، ماندانا اکبری مهر (مترجم)، رزا علی خانی (مترجم)، سیده بنت الهدی موسوی (مترجم)، نازنین رسول وند (مترجم)، فرنگیس شریفی باستان (مترجم)، مجید صادقی(مقدمه) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ابن سینا - اسفند 1399
1700000 ریال
سعید جهانیان، سوده صحرائی سعید جهانیان
ناشر: ساوالان - دی 1398
1600000 ریال 1440000 ریال
رابرت ام. جولین، جوزف ای کوماتی، کلردی. آدوکات، مونا نصراللهی (مترجم)، نازنین فرخی (مترجم)، مرضیه پهلوان مازندرانی (مترجم)، مونیکا ارفع (مترجم)، سیدمجتبی جزایری (ویراستار) رابرت ام. جولین
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1401
3600000 ریال 3240000 ریال
جوزف ای کوماتی، کلیردی آدوکات، رابرت م جولیان، سیدمجتبی جزایری (مترجم)، بیوک تاجری (مترجم)، سعید جهانیان (مترجم)، علی اکبر ثمری (مترجم)، صدیقه ابراهیم زاده (مترجم)، افسانه طاهری (مترجم) جوزف ای کوماتی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1399
2100000 ریال
بیتا مسگرپور، الهه سهیمی ایزدیان، محمد محمدی بیتا مسگرپور
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اسفند 1392
1950000 ریال
ایان اندرسن، یان رید، سیدسعید پورنقاش تهرانی (مترجم)، اعظم بختیاریان (مترجم)، علی روحبخش (مترجم) ایان اندرسن
ناشر: سمت - اسفند 1399
700000 ریال
سیدابوالقاسم مهری نژاد سیدابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: آوای نور - 1402
2200000 ریال
جفری ای. کلسی، دی. جفری نیوپارت، چارلز بی. نمروف، رضا رستمی (مترجم) جفری ای. کلسی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - آبان 1400
2250000 ریال
جوزف ای کوماتی، کلردی. آدوکات، رابرت ام. جولین، سیدمجتبی جزایری (مترجم)، مرضیه پهلوان مازندرانی (مترجم)، صدیقه ابراهیم زاده (مترجم) جوزف ای کوماتی
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1399
1300000 ریال
احسان شریفی، سیدرضا میرمهدی، الهام عسگرپورمهماندوست احسان شریفی
ناشر: آوای نور - اردیبهشت 1402
2350000 ریال
دیویددی. برنز، مریم سعیدی (مترجم) دیویددی. برنز
ناشر: سیمای نور امید - بهمن 1397
350000 ریال
استیفن استال، کریم عسگری (مترجم) استیفن استال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - تیر 1389
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 34 مورد