ترتیب بر اساس:
سیدحسن میرحسینی سیدحسن میرحسینی
ناشر: میزان - 1401
1300000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: خرسندی - مهر 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
حمید ابهری، سیدحسن حسینی مقدم، حمیدرضا عزیزثانی حمید ابهری
ناشر: مجد - مرداد 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1392
220000 ریال
سیدحسن میرحسینی سیدحسن میرحسینی
ناشر: میزان - خرداد 1395
160000 ریال
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: سمت - آذر 1397
220000 ریال
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش (تدوین) گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش (تدوین)
ناشر: چتر دانش - شهریور 1394
60000 ریال
المیرا بابائی المیرا بابائی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - دی 1393
85000 ریال
ناشر: نوروزی - تیر 1397
130000 ریال
مرضیه دهقانی مرضیه دهقانی
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - اسفند 1398
600000 ریال
ابراهیم مشعوف (تدوین) ابراهیم مشعوف (تدوین)
ناشر: اندیشه عصر - 1389
95000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد