ترتیب بر اساس:
مهدی بشیری، طه حسین حجازی، حسین محتجب مهدی بشیری
ناشر: دانشگاه شاهد - 1394
138000 ریال 124200 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
عزت الله اصغری زاده، عبدالکریم محمدی بالانی عزت الله اصغری زاده
ناشر: دانشگاه تهران - 28 دی 1400
1900000 ریال 1805000 ریال
حسین صفری، احسان خان محمدی حسین صفری
ناشر: دانشگاه تهران - 10 بهمن 1398
720000 ریال 648000 ریال
سیدعلی ترابی، میلاد باقرصاد، محمد جیحونیان سیدعلی ترابی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 26 فروردین 1398
720000 ریال 684000 ریال
احمد ماکوئی، علیرضا علی نژاد احمد ماکوئی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - آبان 1395
400000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 29 بهمن 1397
190000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - اسفند 1394
135000 ریال
مقصود امیری، احمد دارستانی فراهانی مقصود امیری
ناشر: دانشگاهی کیان - آبان 1395
750000 ریال
ویتولد پدریج، پیتر اکل، عادل آذر (مترجم)، ستار حمزه جونقانی (مترجم) ویتولد پدریج
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - اسفند 1395
760000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - اسفند 1395
75000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - مهر 1396
400000 ریال
مهدی بشیری، طه حسین حجازی، حسین محتجب مهدی بشیری
ناشر: دانشگاه شاهد - 25 دی 1390
138000 ریال
هادی شیرویه زاد هادی شیرویه زاد
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - اردیبهشت 1395
130000 ریال
فائزه اسدیان اردکانی، سیدحبیب اله میرغفوری فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 18 شهریور 1393
105000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد