ترتیب بر اساس:
محمدرضا عابدی محمدرضا عابدی
ناشر: نور دانش - فروردین 1391
900000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
هنری دیویدسون، سالی رادمن، هاف براند، سیدرضا موسوی (مترجم)، شعبان علیزاده (مترجم)، حمیدرضا گلی (مترجم)، مهدی آزاد (مترجم)، سعید کاویانی (زیرنظر)، منصور میرزایی (تدوین) هنری دیویدسون
ناشر: کتاب میر - آبان 1386
78000 ریال
ریچاردای مک فرسون، متیو آر. پینکوس، آرمین عطاران زاده (مترجم) ریچاردای مک فرسون
ناشر: تیمورزاده، طبیب - خرداد 1392
175000 ریال
ریچارد مک فرسون، ماتیو آر. پینکوس، کیومرث احمدی (مترجم)، فروغ السادات هاشمی (مقدمه) ریچارد مک فرسون
ناشر: تیمورزاده، طبیب - آذر 1388
172000 ریال
سعیده حسینی، صدیقه امیرعلی اکبری سعیده حسینی
ناشر: جامعه نگر، سالمی - دی 1390
39000 ریال
کامران قائدی، سمانه سامانی کامران قائدی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - اسفند 1395
50000 ریال
ژاله مرادی (مترجم)، رامین عبیری (زیرنظر) ژاله مرادی (مترجم)
ناشر: حیدری - مهر 1396
650000 ریال
ریچارد مک فرسون، ماتیو آر. پینکوس، محمدهادی رزاقیان (مترجم) ریچارد مک فرسون
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد 1389
250000 ریال
ریچارد مک فرسون، ماتیو آر. پینکوس، آرمین عطاران زاده (مترجم)، سکینه عموئیان (مترجم)، ناصر طیبی میبدی (مترجم) ریچارد مک فرسون
ناشر: تیمورزاده، طبیب - تیر 1388
175000 ریال
جان برنارد هنری، فولر کریستین، جورجی تریات، علیرضا بیان (مترجم)، فریده بیان (مترجم) جان برنارد هنری
ناشر: نور دانش - 1381
18000 ریال
ریچارد مک فرسون، ماتیو آر. پینکوس، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) ریچارد مک فرسون
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد 1391
69000 ریال
جان برنارد هنری، ایزرییل دیویدسون، سیدهادی موسوی (مترجم)، شعبان علیزاده (مترجم)، نجم الدین ساکی (مترجم)، مجید فرشدوستی حق (مترجم)، ریچارد مک فرسون (ویراستار)، ماتیو آر. پینکوس (ویراستار)، سعید آبرون (ویراستار) جان برنارد هنری
ناشر: خسروی - فروردین 1391
172000 ریال
ریچارد مک فرسون، ماتیو آر. پینکوس، میلاد محمدعلیخانی (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) ریچارد مک فرسون
ناشر: خسروی - دی 1391
79500 ریال
مریم شعبانی مریم شعبانی
ناشر: نور دانش - بهمن 1391
198000 ریال
نمایش 1 - 15 از 126 مورد