ترتیب بر اساس:
لاله صمدی، عبدالرضا نوروزی چاکلی لاله صمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 مهر 1401
1760000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
ناشر: فاطمی - 14 شهریور 1401
1200000 ریال 1020000 ریال
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 7 دی 1401
1710000 ریال 1539000 ریال
عباس ماهیار عباس ماهیار
ناشر: قطره - 14 اسفند 1398
1880000 ریال 1598000 ریال
محمد غلامرضایی محمد غلامرضایی
ناشر: زوار - مهر 1394
1250000 ریال 1062500 ریال
افشین موسوی چلک، اسدالله آزاد (ویراستار) افشین موسوی چلک
ناشر: کتابدار - 7 مهر 1391
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: سخن - 22 مهر 1400
1100000 ریال 935000 ریال
افشین موسوی چلک، اسدالله آزاد (ویراستار) افشین موسوی چلک
ناشر: کتابدار - 24 آبان 1391
350000 ریال
قدرت الله طاهری قدرت الله طاهری
ناشر: علمی - آبان 1395
395000 ریال
نورالله مرادی نورالله مرادی
ناشر: فرهنگ معاصر - 1397
300000 ریال
غلامحسین غلامحسین زاده، احمد رضی غلامحسین غلامحسین زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی - 16 دی 1392
40000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - بهمن 1394
500000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 اردیبهشت 1393
140000 ریال
بابک پرتو، رحیم علیجانی بابک پرتو
ناشر: چاپار - 10 اسفند 1388
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 42 مورد