ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تهران - 5 آبان 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
استیون اپینگر، کارل اولریچ، علی اصغر توفیق (مترجم) استیون اپینگر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 17 اردیبهشت 1399
1315000 ریال 1183500 ریال
علی حاج شیرمحمدی، روزبه حاتمی علی حاج شیرمحمدی
ناشر: ارکان دانش - 10 خرداد 1393
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: علمی - 2 فروردین 1393
1950000 ریال 1755000 ریال
علی رجب زاده قطری، فروغ معزی علی رجب زاده قطری
ناشر: صفار - 25 آبان 1393
80000 ریال 72000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 8 اسفند 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
نانسی وایدا، اندرو وازونی، رانی ریچاردسون، ابوالفضل کاظمی (مترجم)، مهدی قمی (مترجم) نانسی وایدا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1394
220000 ریال
احمد ماکوئی احمد ماکوئی
ناشر: دانش پرور - 23 تیر 1400
400000 ریال
علی حاج شیرمحمدی علی حاج شیرمحمدی
ناشر: ارکان دانش - 1398
700000 ریال
تائی چی اوهنو، کاظم موتابیان (مترجم) تائی چی اوهنو
ناشر: آموزه - 3 تیر 1391
340000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 20 مرداد 1400
1100000 ریال
سیدمحمدتقی فاطمی قمی سیدمحمدتقی فاطمی قمی
ناشر: امیرکبیر - 1395
400000 ریال
منوچهر انصاری، علیرضا ممقانی، رامونا انصاری (ویراستار) منوچهر انصاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 6 فروردین 1390
320000 ریال
راسل رادفورد، حمید نوری، دردانه داوری (مترجم)، بنفشه بهنام (مترجم)، هاله ولیان (مترجم) راسل رادفورد
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1394
1230000 ریال
حسن فارسیجانی حسن فارسیجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 اسفند 1397
210000 ریال
نمایش 1 - 15 از 185 مورد