ترتیب بر اساس:
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
410000 ریال
ناشر: آدینه - 1398
100000 ریال 75000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آذر، 1398
300000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
410000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 01 آبان، 1398
450000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 دی، 1393
300000 ریال
کاوه حسین پناهی کاوه حسین پناهی
ناشر: زانیس، خدمات نشر کیان رایانه سبز - 1393
105000 ریال
شاهرود اعظمی، رضوانه ظاهری کاشانی (ویراستار) شاهرود اعظمی
ناشر: خردمندان - 17 دی، 1393
100000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی، اسلام فاخر عادل آذر
ناشر: بازتاب - بهمن، 1397
240000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی، اسلام فاخر عادل آذر
ناشر: کوهسار - 1383
45000 ریال
ناشر: پویش اندیشه - 21 آذر، 1384
34500 ریال
کاوه حسین پناهی کاوه حسین پناهی
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز، زانیس - 1393
135000 ریال
سیدمهدی عبدالهی، حسین بوجاری سیدمهدی عبدالهی
ناشر: حفیظ - 19 آبان، 1389
30000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 08 تیر، 1387
140000 ریال
شاهرود اعظمی، مرتضی قربانی، آرش حسین پور شاهرود اعظمی
ناشر: فرانما - 15 اردیبهشت، 1389
47000 ریال
فیروزه بی کس فیروزه بی کس
ناشر: نگین سبلان - 02 اسفند، 1393
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد