ترتیب بر اساس:
بهروز قلی زاده، محمد ایزدی (ویراستار) بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 13 بهمن 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 160000 ریال
رالف گریمالدی، محمدعلی رضوانی (مترجم) رالف گریمالدی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 16 آذر 1399
1200000 ریال
رالف گریمالدی، محمدعلی رضوانی (مترجم) رالف گریمالدی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 25 آذر 1399
450000 ریال
هادی یوسفی هادی یوسفی
ناشر: پوران پژوهش - 21 آذر 1390
220000 ریال
بهروز قلی زاده بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1395
400000 ریال
رالف گریمالدی، علی عمیدی (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) رالف گریمالدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 15 آبان 1385
55000 ریال
مرتضی بیات، مهدی افشار مرتضی بیات
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 27 خرداد 1393
200000 ریال
هادی یوسفی هادی یوسفی
ناشر: پوران پژوهش - 14 بهمن 1387
69000 ریال
حمیدرضا امیری، یدالله ایلخانی پور حمیدرضا امیری
ناشر: مدرسه - 29 آذر 1388
15000 ریال
اردوان میرزایی (مترجم) اردوان میرزایی (مترجم)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 خرداد 1399
530000 ریال
مهدی منوچهرزاده، جواد ظهیری مهدی منوچهرزاده
ناشر: داور - 17 مرداد 1389
120000 ریال
مهدی وقوعی مهدی وقوعی
ناشر: آموزش - 1381
16000 ریال
محمود صالحی شادکامی محمود صالحی شادکامی
ناشر: شاهنده - 14 آبان 1390
25000 ریال
مهدی منوچهر زاده، جواد طیبی (ویراستار)، مصطفی جانی (ویراستار) مهدی منوچهر زاده
ناشر: مهر سبحان - 19 دی 1389
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد