ترتیب بر اساس:
صادق زیباکلام صادق زیباکلام
ناشر: روزنه - 7 خرداد 1399
1550000 ریال 800000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، بنیاد ایران شناسی شعبه ی بوشهر - 15 بهمن 1386
35000 ریال
محمد حسن نیا، علی ططری، حبیب الله اسماعیلی (زیرنظر) محمد حسن نیا
ناشر: خانه کتاب - 23 اسفند 1388
65000 ریال
محمد حسن نیا، علی ططری، حبیب الله اسماعیلی (زیرنظر) محمد حسن نیا
ناشر: خانه کتاب - 14 آبان 1387
43200 ریال
اردشیر سنائی، رومیسا رحمتی مقدم اردشیر سنائی
ناشر: هدف - بهمن 1394
170000 ریال
منصوره حقیقی کفاش (به اهتمام)، محسن روحی صفت (به اهتمام) منصوره حقیقی کفاش (به اهتمام)
ناشر: وزارت امور خارجه، اداره نشر - اسفند 1395
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 1382
23700 ریال
عباسقلی صادقی (به اهتمام)، فروزنده کاظمی (به اهتمام) عباسقلی صادقی (به اهتمام)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 4 دی 1386
40000 ریال
عباسقلی صادقی (به اهتمام)، فروزنده کاظمی (به اهتمام) عباسقلی صادقی (به اهتمام)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 4 مرداد 1388
عباسقلی صادقی (به اهتمام) عباسقلی صادقی (به اهتمام)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 26 تیر 1389
65000 ریال
ناشر: سیادت - اسفند 1396
200000 ریال
حسن علی بخشی (به اهتمام)، منصوره حقیقی کفاش (به اهتمام) حسن علی بخشی (به اهتمام)
ناشر: وزارت امور خارجه، اداره نشر - تیر 1396
120000 ریال
عباس کاردان (گردآورنده) عباس کاردان (گردآورنده)
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 26 اسفند 1386
38000 ریال
عباس کاردان (گردآورنده) عباس کاردان (گردآورنده)
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 7 اردیبهشت 1388
53000 ریال
محمود افشاریزدی، سیدضیاء الدین دهشیری (مترجم) محمود افشاریزدی
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 26 اردیبهشت 1389
105000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد