ترتیب بر اساس:
استیفن گاربر، ماریان دانیلز گاربر، روبین فریدمن اسپیزمن، هومن حسینی نیک (مترجم)، شاهین خزعلی (مترجم)، احمد شریف تبریزی (مترجم) استیفن گاربر
ناشر: مروارید - 6 آبان 1401
2300000 ریال 1840000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 20 اسفند 1397
600000 ریال 480000 ریال
النا جانینی بلوتی، محمدجعفر پوینده (مترجم) النا جانینی بلوتی
ناشر: نشر نی - 3 شهریور 1400
1300000 ریال 1040000 ریال
آنا الیوریوفراری، عبدالرضا صرافان (مترجم)، نعمت ناظری (ویراستار) آنا الیوریوفراری
ناشر: دستان - 2 اسفند 1398
1000000 ریال 800000 ریال
موسسه پژوهشی کودکان دنیا(تهیه کننده) موسسه پژوهشی کودکان دنیا(تهیه کننده)
ناشر: قطره - 13 آذر 1400
520000 ریال 416000 ریال
ژان پیاژه، باربل اینهلدر، زینت توفیق (مترجم) ژان پیاژه
ناشر: نشر نی - 29 مهر 1400
800000 ریال 640000 ریال
جروم کیگان، پاول هنری ماسن، مهشید یاسایی (مترجم) جروم کیگان
ناشر: نشر مرکز - 3 آبان 1400
2200000 ریال 1760000 ریال
گری چاپمن، راس کمپل، سیمین موحد (مترجم) گری چاپمن
ناشر: ویدا - 1397
1630000 ریال 1467000 ریال
ناشر: ذکر - 28 دی 1400
190000 ریال 152000 ریال
آن پولکینن، محمدطاهر طاهر (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) آن پولکینن
ناشر: پیدایش - 13 خرداد 1399
550000 ریال 440000 ریال
مصطفی تبریزی، وحیده حجه فروش مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 22 تیر 1401
1200000 ریال 960000 ریال
ناشر: کتاب ارجمند - 19 آذر 1401
1800000 ریال 1440000 ریال
مصطفی تبریزی، وحیده حجه فروش مصطفی تبریزی
ناشر: فراروان - 3 شهریور 1400
330000 ریال 264000 ریال
لیندا سیگل، الینور سیگل، مسعود حاجی زاده (مترجم)، سیامک افشار (ویراستار) لیندا سیگل
ناشر: صابرین - 28 فروردین 1398
1400000 ریال 1120000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 16 شهریور 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
نمایش 1 - 15 از 841 مورد