ترتیب بر اساس:
ناشر: دفترنشرمعارف - 7 اسفند 1398
180000 ریال 171000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
محمدهادی معرفت محمدهادی معرفت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تمهید - 26 مرداد 1393
400000 ریال
نصرحامد ابوزید، هلال سزگین، فریده فرنودفر (مترجم)، عبدالله نصری (مقدمه) نصرحامد ابوزید
ناشر: علم - 1393
950000 ریال
حسین جوان آراسته حسین جوان آراسته
ناشر: بوستان کتاب قم - 18 مرداد 1393
240000 ریال
حامد پوررستمی، مجید جهانی (ویراستار) حامد پوررستمی
ناشر: دانشگاه تهران - 29 مرداد 1392
160000 ریال
محمد عبد، رقیه رستم پورملکی (مترجم)، امیرحسین قانع (ویراستار) محمد عبد
ناشر: امیرکبیر - 29 اردیبهشت 1392
45000 ریال
سیدمحمدحسین طباطبایی سیدمحمدحسین طباطبایی
ناشر: بوستان کتاب قم - 4 اردیبهشت 1389
70000 ریال
مستنصر میر، حسین عبدالرئوف، ابوالفضل حری (مترجم) مستنصر میر
ناشر: نیلوفر - 7 تیر 1391
680000 ریال
کریستین زهرا سندز کریستین زهرا سندز
ناشر: حکمت - خرداد 1397
250000 ریال
سیدمحمدحسین طباطبایی، سیدهادی خسروشاهی (به اهتمام) سیدمحمدحسین طباطبایی
ناشر: بوستان کتاب قم - 26 خرداد 1393
480000 ریال
حسین جمعه، سیدحسین سیدی (مترجم) حسین جمعه
ناشر: سخن - 2 مرداد 1391
165000 ریال
محمدهادی معرفت محمدهادی معرفت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تمهید - 1399
400000 ریال
علیرضا قائمی نیا علیرضا قائمی نیا
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 16 مهر 1399
1700000 ریال
حمید بازوبندی حمید بازوبندی
ناشر: آوای مهدیس - 25 آبان 1393
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 780 مورد