محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمد لعل علیزاده، سیدمحمد موسوی (ویراستار) محمد لعل علیزاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 مهر 1401
510000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
علی کریمی، ناهیده کاظم زاده گنجی (ویراستار) علی کریمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 اسفند 1397
240000 ریال
ناشر: پردازش - 29 تیر 1390
300000 ریال
فاطمه احمدیان فاطمه احمدیان
ناشر: پوران پژوهش - 6 شهریور 1390
44000 ریال
علیرضا رضازاده علیرضا رضازاده
ناشر: سنجش و دانش - 1 دی 1392
100000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس
ناشر: مهرپویا مهراس - 1 اردیبهشت 1394
112000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس
ناشر: مهرپویا مهراس - 1 اردیبهشت 1394
126000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده) دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده)
ناشر: مهرپویا مهراس - 1 اردیبهشت 1394
120000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده) دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده)
ناشر: مهرپویا مهراس - 1 اردیبهشت 1394
129000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده) دپارتمان علوم سیاسی مهرپویا مهراس (گردآورنده)
ناشر: مهرپویا مهراس - 1 اردیبهشت 1394
111000 ریال
منصوره میرزاپور منصوره میرزاپور
ناشر: پیدار - مهر 1396
38000 ریال
فرشته پیام، منیر حضوری فرشته پیام
ناشر: مدرسان شریف - دی 1395
285000 ریال
سیدداود آقائی سیدداود آقائی
ناشر: حقوق یار - اردیبهشت 1397
210000 ریال
مصطفی رشیدی (گردآورنده) مصطفی رشیدی (گردآورنده)
ناشر: سنجش و دانش - 19 شهریور 1390
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد