ترتیب بر اساس:
ناشر: سخن - آذر 1392
4500000 ریال 4050000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
ناشر: فرزان روز، دانشگاه شهید باهنر (کرمان)، فرهنگستان هنر - اسفند 1391
1400000 ریال 1260000 ریال
مرتضی ممیز (گردآورنده) مرتضی ممیز (گردآورنده)
ناشر: خجسته - آذر 1390
450000 ریال
علی اصغر مقتدایی علی اصغر مقتدایی
ناشر: دانشگاه پیام نور - دی 1393
99000 ریال
لیلی برات زاده لیلی برات زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - شهریور 1384
9500 ریال
فروغ علی شاهرودی فروغ علی شاهرودی
ناشر: رسانش - تیر 1388
20000 ریال
فاطمه ملکی، شهلا فرج پورقره عمر فاطمه ملکی
ناشر: راش - تیر 1392
50000 ریال
تکتم رحمانی، حمیدرضا قلیچ خانی(مقدمه) تکتم رحمانی
ناشر: عقربه - دی 1399
700000 ریال
اصغر پناه زاده خانمیری، مهران بهزادی اصغر پناه زاده خانمیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1399
390000 ریال
مهدی صحراگرد (به اهتمام) مهدی صحراگرد (به اهتمام)
ناشر: فرهنگستان هنر - بهمن 1386
48000 ریال
غفور اسکندری سبزی غفور اسکندری سبزی
ناشر: الیما - مهر 1402
100000 ریال
لیلا رضایی، ساناز هاشمیان، سیدجعفر هاشمیان (ویراستار) لیلا رضایی
ناشر: پیک فرهنگ - بهمن 1401
850000 ریال
حسین رضوی فرد، حجت الله ایوبی(مقدمه)، علیرضا بهارلو(ترجمه مقدمه) حسین رضوی فرد
ناشر: سبزه - اسفند 1401
نمایش 1 - 15 از 24 مورد