ترتیب بر اساس:
سیدمحمد بهشتی، شهرام پازوکی (ویراستار) سیدمحمد بهشتی
ناشر: روزنه - دی 1389
1100000 ریال 990000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
محسن مشرقی محسن مشرقی
ناشر: شهید کاظمی، رویش رسانه - آبان 1401
500000 ریال 450000 ریال
سیدعلی اصغر بامشکی سیدعلی اصغر بامشکی
ناشر: استوار - شهریور 1390
40000 ریال
کیوان صداقتی، محمد جلالی (مقدمه)، جلیل مالکی (مقدمه) کیوان صداقتی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - بهمن 1393
350000 ریال
سیدصمصام الدین قوامی سیدصمصام الدین قوامی
ناشر: یاس نبی - مهر 1393
30000 ریال
آیت الله محمدی آیت الله محمدی
ناشر: آریوحان - اسفند 1394
320000 ریال
مجید قادری آذر مجید قادری آذر
ناشر: سپهر اندیشه - آبان 1397
50000 ریال
ناشر: برهان صادق - شهریور 1392
65000 ریال
لیلا افشارپژوه لیلا افشارپژوه
ناشر: آریادانش - فروردین 1398
200000 ریال
علی اصغر سلیمانی علی اصغر سلیمانی
ناشر: والتین - دی 1396
100000 ریال
ناشر: جالیز - بهمن 1397
300000 ریال
ناشر: اندیشمند - تیر 1390
30000 ریال
محمدعلی موظف رستمی محمدعلی موظف رستمی
ناشر: پرهیب - تیر 1389
17500 ریال
نادر ریاحی سامانی نادر ریاحی سامانی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - تیر 1389
37000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد