ترتیب بر اساس:
نیک لاند، داود کرمی (مترجم)، خلیل میرزایی (ویراستار) نیک لاند
ناشر: ساوالان - 23 اردیبهشت 1397
600000 ریال 570000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
دیوید کریستال، علی ربیع (مترجم) دیوید کریستال
ناشر: علمی - 10 آبان 1394
2250000 ریال 950000 ریال
جورج یول، نسرین حیدری (مترجم) جورج یول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آبان 1398
390000 ریال
داریوش آشوری داریوش آشوری
ناشر: نشر مرکز - 1 اردیبهشت 1394
667000 ریال
ارنست کاسیرر، محسن ثلاثی (مترجم) ارنست کاسیرر
ناشر: مروارید - 9 اردیبهشت 1399
900000 ریال
جان لاینز، کوروش صفوی (مترجم) جان لاینز
ناشر: علمی - 4 بهمن 1391
2250000 ریال
آلفردجولز آیر، منوچهر بزرگمهر (مترجم) آلفردجولز آیر
ناشر: شفیعی - 6 شهریور 1398
460000 ریال
جولیااس. فالک، خسرو غلامعلی زاده (مترجم) جولیااس. فالک
ناشر: رهنما - 7 آبان 1392
450000 ریال
نیک لاند نیک لاند
ناشر: ترانه - آبان 1396
120000 ریال
Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hymas Victoria Fromkin
ناشر: رهنما - 3 مهر 1391
800000 ریال
درک بیکرتون، محمد راسخ مهند (مترجم) درک بیکرتون
ناشر: آگه - 15 مرداد 1399
1540000 ریال
ژولیا کریستوا، دانا دیل ال مارکونو، اواز یارک، مهرداد پارسا (مترجم) ژولیا کریستوا
ناشر: رخ داد نو - 20 آذر 1389
23000 ریال
حسن جهانبان اسفهلان (مترجم) حسن جهانبان اسفهلان (مترجم)
ناشر: پیام دانشگاهی - 20 آبان 1391
220000 ریال
ویکتوریا فرامکین، علی رحیمی (مترجم)، رامین رهنورد (مترجم) ویکتوریا فرامکین
ناشر: جنگل، جاودانه - 12 مرداد 1388
100000 ریال
George Yule George Yule
ناشر: راه - 13 بهمن 1393
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 49 مورد