ترتیب بر اساس:
جمشید قراجه داغی، سهراب خلیلی شورینی (مترجم) جمشید قراجه داغی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 6 اسفند 1401
1960000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 12 آبان 1392
980000 ریال
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 23 دی 1398
280000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - شهریور 1394
110000 ریال
ضیاءالدین سردار، آرام قریب (مترجم) ضیاءالدین سردار
ناشر: پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 6 اردیبهشت 1394
350000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 19 بهمن 1388
45000 ریال
ناشر: سیمای دانش، علم معمار - 1 شهریور 1393
385000 ریال
کیت گرینت، عادل آذر (مترجم)، علی شائمی (مترجم) کیت گرینت
ناشر: علوم نوین - 27 بهمن 1388
40000 ریال
صابر ان. الیدی، محمدحسین اکرمی ابرقوئی (مترجم) صابر ان. الیدی
ناشر: دانشگاه یزد - مرداد 1396
200000 ریال
حسن صراف جوشقانی، حمیدرضا قربان زاده کریمی، سیدحسین ایرانمنش (زیرنظر) حسن صراف جوشقانی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 30 شهریور 1390
30000 ریال
موریس دبلیو هرش، استفن اسمیل، رابرت.ال دیوینی، حمیدرضا ظهوری زنگنه (مترجم)، محمدرضا رئوفی (ویراستار) موریس دبلیو هرش
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 26 خرداد 1392
129000 ریال
ضیاءالدین سردار، سید مهدی سجادی (مترجم)، وردا فقیرحق (مترجم)، هادی مازوچی (ویراستار)، فرینا ساعتی (ویراستار) ضیاءالدین سردار
ناشر: سرای دانش - 22 دی 1389
50000 ریال
علی شعبانی علی شعبانی
ناشر: نویسنده - 2 شهریور 1390
15000 ریال
نظام الدین فقیه نظام الدین فقیه
ناشر: نوید شیراز - 22 شهریور 1384
13000 ریال
توماش کاپیتانیاک، مسعود انصاری نو (مترجم)، قاسم اسعدی کردشولی (مترجم) توماش کاپیتانیاک
ناشر: آرویج - 19 شهریور 1384
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد