ترتیب بر اساس:
محمدحسین پاپلی یزدی، محمدامیر ابراهیمی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 مهر 1392
150000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
سیدرامین غفاری سیدرامین غفاری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 1391
65000 ریال
ایرج ملک محمدی ایرج ملک محمدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
195000 ریال
علیرضا دربان آستانه، محمدرضا رضوانی علیرضا دربان آستانه
ناشر: دانشگاه تهران - اسفند 1394
250000 ریال
محمدحسین پاپلی یزدی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
150000 ریال
اسماعیل شهبازی اسماعیل شهبازی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1395
360000 ریال
علی اسدی، مرتضی اکبری، علی اصغر میرک زاده علی اسدی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 5 مهر 1390
53000 ریال
ایرج ملک محمدی، محمدرضا داهی (ویراستار) ایرج ملک محمدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 20 آذر 1386
40000 ریال
ناشر: شوق دانش - 1383
9500 ریال
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 27 دی 1388
15000 ریال
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 26 اسفند 1388
15000 ریال
سیدعارف موسوی، سیدعلی بدری، الناز رزندی (ویراستار) سیدعارف موسوی
ناشر: اشتیاق نور - 6 خرداد 1391
56000 ریال
ناشر: دانشگاه لرستان - مرداد 1394
100000 ریال
ناشر: شریف - 30 فروردین 1388
25000 ریال
محمد آسیایی، حمید آماده محمد آسیایی
ناشر: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - 29 آبان 1391
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد