ترتیب بر اساس:
جیمزجی. کریست، حسین مسنن فارسی (مترجم)، یکتا سپاهی (ویراستار) جیمزجی. کریست
ناشر: پیدایش - 25 مرداد 1399
530000 ریال 477000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
کارول فیتس پاتریک، جان شری، نیره اقبالیان (مترجم)، علی مزرعتی (ویراستار) کارول فیتس پاتریک
ناشر: نسل نو اندیش - آبان 1397
559000 ریال 503100 ریال
پگ داوسون، ریچارد گوئر، احمد عابدی (مترجم)، علی اکبر ابراهیمی (مترجم)، سالار فرامرزی (مترجم)، بیتا آگاهی (مترجم) پگ داوسون
ناشر: نوشته - 28 بهمن 1393
480000 ریال
کارول فیتزپاتریک، جان شری، احمد به پژوه (مترجم)، فریده نوری (مترجم)، حمیرا ربیعی (ویراستار) کارول فیتزپاتریک
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - 11 اردیبهشت 1391
38000 ریال
ناشر: کورش چاپ - 21 اردیبهشت 1399
300000 ریال
کارول فیتس پاتریک، جان شری، ابوذر کرمی (مترجم) کارول فیتس پاتریک
ناشر: پیک آوین - خرداد 1397
140000 ریال
باب موری، آلیشیا فورتین بری، بهزاد رحمتی (مترجم)، سمیرا فتحعلی آشتیانی (ویراستار) باب موری
ناشر: مهاجر - مرداد 1397
160000 ریال
نصیره مقدم فر نصیره مقدم فر
ناشر: راز نهان - مهر 1397
110000 ریال
فایق یوسفی فایق یوسفی
ناشر: علمی کالج - 12 آذر 1391
علی فشی (مترجم)، زهرا فشی (مترجم)، مهدی قربانی (ویراستار) علی فشی (مترجم)
ناشر: صوفیان - 12 اسفند 1387
20000 ریال
سیده مریم امامی زاده سیده مریم امامی زاده
ناشر: رویان پژوه - دی 1394
60000 ریال
ناشر: موسسه نگارش الکترونیک کتاب - شهریور 1396
50000 ریال
بهروز بیرشک، محبوبه دادفر بهروز بیرشک
ناشر: رویان پژوه - دی 1394
65000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد