ترتیب بر اساس:
فردریک دلاویر، نعیما خواجوی، محمد حتمی رازلیقی (مترجم)، احمد نیک روان (مترجم)، ابراهیم متشرعی (مترجم)، محسن زروار (مترجم) فردریک دلاویر
ناشر: حتمی - 26 تیر 1392
2490000 ریال 2241000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
مهرداد فتحی، محسن دهباشی مهرداد فتحی
ناشر: نشر علوم ورزشی - تیر 1395
1590000 ریال 1431000 ریال
جواد صغادی، تئودور بومپا، لورنزو کورناکیا، نعیما خواجوی (مترجم)، عنایت اله اسدمنش (مترجم) جواد صغادی
ناشر: علم و حرکت - 11 خرداد 1390
495000 ریال
جیم استوپانی، داود بیات (مترجم) جیم استوپانی
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 1 مرداد 1401
2790000 ریال
برد شونفلد، محسن ثالثی (مترجم) برد شونفلد
ناشر: نوید شیراز - دی 1395
400000 ریال
فردریک دلاویر، مه پری قاسم نژاد (مترجم)، سعیده ایرانی صفت (مترجم)، ناصر فتوگرافی (ویراستار) فردریک دلاویر
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - خرداد 1397
990000 ریال
صادق سلامی صادق سلامی
ناشر: تلاش - 1389
45000 ریال
برت کونترراس، حیدر صادقی (مترجم) برت کونترراس
ناشر: علم و حرکت - آبان 1396
495000 ریال
ناشر: بوستان - 18 اسفند 1397
370000 ریال
برایان ج. شارکی، استیون ای. گسکیل برایان ج. شارکی
ناشر: بامداد کتاب - آبان 1397
400000 ریال
خشایار فخریان خشایار فخریان
ناشر: اژدهای طلایی - 12 بهمن 1393
378000 ریال
حمیدآقا علی نژاد حمیدآقا علی نژاد
ناشر: دنیای حرکت - 1382
10000 ریال
فردریک دولاویه، توحید بهرام بیگی (مترجم)، سینا بهرام بیگی (مترجم)، نگار بهرام بیگی (مترجم) فردریک دولاویه
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 1393
360000 ریال
نیک اونز، هیمن محمدی (مترجم) نیک اونز
ناشر: نشر علوم ورزشی - آذر 1394
351000 ریال
بن پاکولسکی، احسان امیری (مترجم) بن پاکولسکی
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 14 مهر 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 63 مورد