محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
رضا طهماسبی رضا طهماسبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند 1401
1140000 ریال 1026000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
1010000 ریال 909000 ریال
علی اصغر پورعزت علی اصغر پورعزت
ناشر: سمت - تیر 1402
2840000 ریال 2556000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
سیدمحمد مقیمی سیدمحمد مقیمی
ناشر: سمت - بهمن 1401
1360000 ریال 1224000 ریال
رابرت بی دنهارت، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 1401
2600000 ریال 2080000 ریال
ناشر: نگاه دانش - اردیبهشت 1401
1100000 ریال 990000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1393
400000 ریال 360000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانائی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1398
400000 ریال 360000 ریال
سیدمحمد مقیمی سیدمحمد مقیمی
ناشر: کتاب مهربان نشر - شهریور 1394
380000 ریال 342000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - خرداد 1398
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: برآیند پویش - دی 1388
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: اندیشه های گوهربار - بهمن 1394
500000 ریال 450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 80 مورد