ترتیب بر اساس:
ارل رابینگن، مارتین واینبرگ، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) ارل رابینگن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 12 مهر 1401
1700000 ریال 1615000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
هدایت الله ستوده هدایت الله ستوده
ناشر: آوای نور - 25 دی 1401
800000 ریال 760000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 مهر 1401
1090000 ریال
منوچهر محسنی منوچهر محسنی
ناشر: طهوری - 20 فروردین 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
دانیلین لوزیک، سعید معیدفر (مترجم) دانیلین لوزیک
ناشر: امیرکبیر - 2 دی 1398
290000 ریال
برتراند راسل برتراند راسل
ناشر: نیلوفر - 1 مهر 1399
250000 ریال
محمدرضا قائمی مقدم محمدرضا قائمی مقدم
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
240000 ریال
حبیب احمدی حبیب احمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 مرداد 1398
200000 ریال
رحمت الله صدیق سروستانی رحمت الله صدیق سروستانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 آبان 1388
42000 ریال
منوچهر محسنی منوچهر محسنی
ناشر: کتابخانه طهوری - 8 شهریور 1390
1100000 ریال
جیمز کرون، مهرداد نوابخش (مترجم) جیمز کرون
ناشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا - 23 آبان 1390
990000 ریال
ناشر: حریر - 24 مرداد 1390
55000 ریال
پی تیریم آلکساندروویچ سوروکین پی تیریم آلکساندروویچ سوروکین
ناشر: جامعه شناسان - 21 مهر 1395
720000 ریال
ناشر: جامعه شناسان - 11 اسفند 1389
560000 ریال
ریچارد ویلکینسون، کیت پیکت ریچارد ویلکینسون
ناشر: کتاب کیمیا - بهمن 1396
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 63 مورد