ترتیب بر اساس:
ایرج ملک محمدی ایرج ملک محمدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
195000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
اسماعیل شهبازی اسماعیل شهبازی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1395
360000 ریال
ایرج ملک محمدی، محمدرضا داهی (ویراستار) ایرج ملک محمدی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 20 آذر 1386
40000 ریال
ناشر: شوق دانش - 1383
9500 ریال
میرمحمود میرزاده، جورج هرولد آکسین، علیرضا کاشانی (مترجم)، مهدی گنجیان (مترجم)، جواد میر (مترجم) میرمحمود میرزاده
ناشر: ارغنون - 1381
8000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1383
25000 ریال
هری کاری، مجید چیذری (مترجم)، رضا موحدی (مترجم) هری کاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی - 1381
13000 ریال
باسم پورسعید، حامد چهارسوقی امین (مترجم) باسم پورسعید
ناشر: هانیوان - 1383
10000 ریال
رضا موحدی (تدوین) رضا موحدی (تدوین)
ناشر: شوق دانش - 30 دی 1386
11500 ریال
آجیت کومار سینگ، غلامرضا مجردی (مترجم) آجیت کومار سینگ
ناشر: دانشگاه زنجان - 27 فروردین 1384
25000 ریال
گروه مولفین انتشارات راه دکتری (گردآورنده) گروه مولفین انتشارات راه دکتری (گردآورنده)
ناشر: راه دکتری - بهمن 1394
800000 ریال
مجتبی پالوج (ویراستار)، سیدحسن کاظمی (زیرنظر)، اسماعیل نصراصفهانی (گردآورنده) مجتبی پالوج (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 20 اسفند 1393
120000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد