ترتیب بر اساس:
ناشر: تیسا - خرداد 1397
1059000 ریال 953100 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
پل رپستاد، اینگر فرست پل رپستاد
ناشر: تمدن علمی - مهر 1397
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 تیر 1399
150000 ریال
دانیل پالس، محمدعزیز بختیاری (مترجم) دانیل پالس
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 1394
160000 ریال
ناشر: جامی - دی 1394
1600000 ریال
بهروز مرادی بهروز مرادی
ناشر: جامعه شناسان - 18 تیر 1393
460000 ریال
یواخیم واخ یواخیم واخ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1394
190000 ریال
باقر غباری بناب، عباس رحیمی نژاد، محمد خدایاری فرد، علی نقی فقیهی، محسن شکوهی یکتا باقر غباری بناب
ناشر: آوای نور - 7 خرداد 1391
124000 ریال
ژان پل ویلیامز، عبدالرحیم گواهی (مترجم)، محمدتقی جعفری تبریزی (زیرنظر) ژان پل ویلیامز
ناشر: علم - 7 اردیبهشت 1387
34500 ریال
فیل زاکرمن فیل زاکرمن
ناشر: حکمت - خرداد 1394
150000 ریال
جواد اژه ای جواد اژه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 مهر 1398
200000 ریال
فیل زاکرمن، خشایار دیهیمی (مترجم) فیل زاکرمن
ناشر: لوح فکر - 22 خرداد 1384
70000 ریال
یواخیم واخ، جمشید آزادگان (مترجم) یواخیم واخ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 آذر 1387
190000 ریال
ماکس وبر، پریسا منوچهری کاشانی (مترجم)، عبدالکریم رشیدیان (مترجم) ماکس وبر
ناشر: علمی و فرهنگی - 1399
720000 ریال
ناشر: سرایی - 1381
1600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 78 مورد