محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
یوسیف میخائیلوویچ ارانسکی، علی اشرف صادقی (مترجم) یوسیف میخائیلوویچ ارانسکی
ناشر: سخن - شهریور 1386
145000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
کای بار، فریدریش کارل آندرئاس کای بار
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - اردیبهشت 1395
210000 ریال
محمدمهدی اسماعیلی محمدمهدی اسماعیلی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مرداد 1396
110000 ریال
همادخت همایون همادخت همایون
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مرداد 1396
210000 ریال
علیرضا ایزدی علیرضا ایزدی
ناشر: سنجش و دانش - اسفند 1395
150000 ریال
سیدناصر سرافرازی سیدناصر سرافرازی
ناشر: شاسوسا - دی 1392
60000 ریال
مرجان انصاری مهابادیان مرجان انصاری مهابادیان
ناشر: تایماز - شهریور 1396
150000 ریال
عباس طاهری عباس طاهری
ناشر: سال - آبان 1388
40000 ریال
ناشر: سال - اسفند 1390
70000 ریال
ناشر: ماهواره - اردیبهشت 1396
120000 ریال
آرام رضا صادقی (ویراستار)، ابراهیم کنعانی (ویراستار)، ناهید سلطانیان (ویراستار)، مصطفی جباری (به اهتمام)، عصمت اسماعیلی (به اهتمام) آرام رضا صادقی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه سمنان - تیر 1390
گلاله هنری (ویراستار)، عصمت اسماعیلی (به اهتمام)، مصطفی جباری (به اهتمام)، علی برهانی (به اهتمام) گلاله هنری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه سمنان - مرداد 1391
عبدالنبی سلامی، علی مصریان (ویراستار) عبدالنبی سلامی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی - اسفند 1391
90000 ریال
جهاندوست سبزعلیپور جهاندوست سبزعلیپور
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی - مهر 1396
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 46 مورد