ترتیب بر اساس:
جمشید پژویان، فرهاد خدادادکاشی (ویراستار) جمشید پژویان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 مهر 1401
570000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 شهریور 1400
180000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 3 اردیبهشت 1401
640000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 8 تیر 1399
520000 ریال
حمید کمرزرین، مهناز علی اکبری، محمد اورکی، انسیه بابایی حمید کمرزرین
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 تیر 1399
680000 ریال
لطف الله فروزنده دهکردی، میرزاحسن حسینی (ویراستار) لطف الله فروزنده دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 شهریور 1401
340000 ریال
رضا نیلی پور، منوچهر جعفری گهر رضا نیلی پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
290000 ریال
حبیب الله ناظم، رضا حاجی حسینی (ویراستار) حبیب الله ناظم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 شهریور 1398
370000 ریال
عباسعلی گائینی، علی زمانی (ویراستار)، نیره توکلی (ویراستار) عباسعلی گائینی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 شهریور 1401
370000 ریال
روح انگیز نادری، غلامرضا بخشی خانیکی (ویراستار) روح انگیز نادری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 مهر 1398
260000 ریال
سیداحمد امام زاده، عبدالحسین فرزاد (ویراستار) سیداحمد امام زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 خرداد 1399
350000 ریال
سیدکامران علوی، محمدعلی احمدوند (ویراستار) سیدکامران علوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 دی 1398
410000 ریال
طیبه پرتوی، سیداحمد میرشکرایی (ویراستار) طیبه پرتوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 خرداد 1398
120000 ریال
ناشر: فروزش - 9 اسفند 1388
35000 ریال 31500 ریال
نورالدین مقصودی، رسول شایسته (ویراستار) نورالدین مقصودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 آذر 1398
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,759 مورد