ترتیب بر اساس:
دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون، محسن میردامادی (مترجم)، محمدحسین نعیمی پور (مترجم) دارون عجم اوغلو
ناشر: روزنه - 5 شهریور 1401
2600000 ریال 1895000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
چارلز تیلی، بهاءالدین بازرگانی گیلانی (مترجم) چارلز تیلی
ناشر: کویر - 20 شهریور 1401
1790000 ریال 1611000 ریال
نیل فرگوسن، شهلا طهماسبی (مترجم) نیل فرگوسن
ناشر: اختران - 17 دی 1398
880000 ریال 792000 ریال
ناشر: ماهی - 17 اردیبهشت 1399
1450000 ریال 1305000 ریال
ناشر: شیرازه کتاب ما - 7 مرداد 1398
2400000 ریال 2160000 ریال
کلارنس کرین برینتون، الهه هاشمی حائری (مترجم) کلارنس کرین برینتون
ناشر: علم - 18 آبان 1390
3550000 ریال 3195000 ریال
اریک جان هوبزباوم، علی اکبر مهدیان (مترجم) اریک جان هوبزباوم
ناشر: اختران - تیر 1397
2000000 ریال 1800000 ریال
باربارا تاکمن، حسن کامشاد (مترجم) باربارا تاکمن
ناشر: کارنامه - 30 اردیبهشت 1399
4350000 ریال
مجید بزرگمهری مجید بزرگمهری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
300000 ریال
لفتن استاوروس استاوریانوس، رضا فاضل (مترجم) لفتن استاوروس استاوریانوس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1394
115000 ریال
پل کندی، حسین سرشار (مترجم)، محمد قائدشرفی (مترجم) پل کندی
ناشر: علمی و فرهنگی - 1383
4400000 ریال
ناشر: آگه - تیر 1397
880000 ریال
ناشر: اطلاعات - شهریور 1395
250000 ریال
فرناند برودل، مهران پاینده (مترجم)، عباس خداقلی (مترجم)، ناصر کفائی (مترجم) فرناند برودل
ناشر: کتاب آمه - 19 بهمن 1388
300000 ریال
نیل فرگوسن، شهلا طهماسبی (مترجم) نیل فرگوسن
ناشر: پژواک - 10 شهریور 1392
880000 ریال
نمایش 1 - 15 از 51 مورد