ترتیب بر اساس:
دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون، محسن میردامادی (مترجم)، محمدحسین نعیمی پور (مترجم) دارون عجم اوغلو
ناشر: روزنه - 5 شهریور 1401
2600000 ریال 1895000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
نیل فرگوسن، شهلا طهماسبی (مترجم) نیل فرگوسن
ناشر: اختران - 17 دی 1398
880000 ریال
ناشر: ماهی - 17 اردیبهشت 1399
1450000 ریال
لفتن استاوروس استاوریانوس، رضا فاضل (مترجم) لفتن استاوروس استاوریانوس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1394
115000 ریال
پل کندی، حسین سرشار (مترجم)، محمد قائدشرفی (مترجم) پل کندی
ناشر: علمی و فرهنگی - 1383
4400000 ریال
ناشر: شیرازه کتاب ما - 7 مرداد 1398
2400000 ریال
ناشر: اطلاعات - شهریور 1395
250000 ریال
فرناند برودل، مهران پاینده (مترجم)، عباس خداقلی (مترجم)، ناصر کفائی (مترجم) فرناند برودل
ناشر: کتاب آمه - 19 بهمن 1388
300000 ریال
نیل فرگوسن، شهلا طهماسبی (مترجم) نیل فرگوسن
ناشر: پژواک - 10 شهریور 1392
880000 ریال
اریک دی بین هوکر، عادل پیغامی (ویراستار) اریک دی بین هوکر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1396
1450000 ریال
جیمز ای. رابینسون، دارون عاصم اوغلو جیمز ای. رابینسون
ناشر: هنوز - مهر 1396
1950000 ریال
یورگن هابرماس، جهانگیر معینی (مترجم) یورگن هابرماس
ناشر: گام نو - دی 1394
185000 ریال
ای.کی. هانت، سهراب بهداد (مترجم) ای.کی. هانت
ناشر: آگاه - 24 تیر 1398
640000 ریال
دیتر اوتن، شهلا اعزازی (مترجم) دیتر اوتن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 12 بهمن 1384
60000 ریال
رابرت بی. مارکس رابرت بی. مارکس
ناشر: نشر مرکز - 22 مرداد 1399
595000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد