ترتیب بر اساس:
احمد تامسون، سیدداود میرترابی (مترجم)، مصطفی خیراللهی کوهانستانی (مترجم) احمد تامسون
ناشر: المعی - 28 خرداد 1398
600000 ریال 540000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
موسی صدر، مهدی فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 3 آبان 1399
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - اردیبهشت 1396
900000 ریال 810000 ریال
جان.ال اسپوزیتو جان.ال اسپوزیتو
ناشر: چاپخش - دی 1396
1470000 ریال 1323000 ریال
موسی صدر، علی حجتی کرمانی (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 2 آذر 1399
1000000 ریال 900000 ریال
اکمل الدین احسان اوغلو اکمل الدین احسان اوغلو
ناشر: مهرگان خرد - بهمن 1394
200000 ریال
موسی صدر، مهدی فرخیان (مترجم)، احمد ناظم (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 17 فروردین 1392
80000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 17 دی 1398
230000 ریال
ناشر: پیروان - فروردین 1397
100000 ریال
محمدمهدی آصفی محمدمهدی آصفی
ناشر: بوستان کتاب - آبان 1394
300000 ریال
محمدمهدی آصفی محمدمهدی آصفی
ناشر: بوستان کتاب - آبان 1394
300000 ریال
محمدمهدی آصفی محمدمهدی آصفی
ناشر: بوستان کتاب - آبان 1394
230000 ریال
محمدمهدی آصفی محمدمهدی آصفی
ناشر: بوستان کتاب - آبان 1394
300000 ریال
محمدمهدی آصفی محمدمهدی آصفی
ناشر: بوستان کتاب - آبان 1394
300000 ریال
محمدعلی تسخیری، محمد مقدس (مترجم)، علی شیعه علی (ویراستار) محمدعلی تسخیری
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - 23 تیر 1392
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد